Jak správně zavěsit hamaku

Máte svou vysněnou houpací síť a chtěli byste s ní začít své dobrodružství? Poradíme vám, jak se na to připravit.

Začněme tím, kam si ji můžete vzít s sebou. Nejlepšími místy jsou určitě zahrada, pozemek a les. Dobrou alternativou je také dostatečně dlouhý balkon nebo místnost, ve které lze houpací síť, na rozdíl od lesa, trvale zavěsit.

Když jste venku a máte k dispozici houpací síť, můžete si užít její pohodlí všude, kde najdete dva stabilní body, ke kterým ji připevníte. Příkladem jsou dobře upevněné tyče nebo zdravé, dobře zakořeněné stromy o průměru nejméně 20 cm. V bytě nebo na balkoně lze houpací síť připevnit na dvě protilehlé stěny. Je nesmírně důležité, aby prvky, na které jsou vázána lana houpací sítě, byly odolné i při větší zátěži, než je naše tělesná hmotnost.

Na co byste měli dávat pozor, když s ní jedete do terénu?

Pokud jste v terénu, prozkoumejte blíže jeho zvlnění. Nejlepší je, když je plochý. Pak je snazší změřit výšku, ve které byste měli uvázat houpací síť. Nerovná oblast tento úkol trochu ztíží.

jak zavěsit houpací síť na lesní zahradní stromy

Vzdálenost

Příkladná vzdálenost mezi upevňovacími body houpací sítě je 5 metrů. Je snadné si zapamatovat, že správná výška, ve které by měly být připevněny popruhy, je určena výškou průměrně vysokého člověka (tj. přibližně 180 cm). Tyto hodnoty jsou odvozeny z úhlu 30 stupňů, který bude těmito hodnotami vytvořen. Tento úhel poskytuje optimální napětí a fyzické síly, které mohou na houpací síť působit (čím více jsou linie vodorovné, tím větší síla na ně bude působit).

Při instalaci houpací sítě vám samozřejmě nic nebrání použít větší vzdálenosti mezi spojovacími prvky. Poté by měl být počáteční bod umístěn odpovídajícím způsobem výše. Je třeba si uvědomit, že na větší vzdálenosti může být obtížný přístup.

Použití výše uvedených tipů by mělo být užitečné zejména pro lidi, kteří s houpací sítí právě začínají. Několik pokusů o nastavení sítě a její použití zaručí, že si ji zamiluje i současný amatér tohoto druhu odpočinku a uvede jej do svého života natrvalo.

Zavěšení

Po určení vhodného místa, vzdálenosti dvou upevňovacích bodů a výšky, ve které by měla být houpací síť připevněna, přistoupíme k jejímu zavěšení.

1. Postavte se k jednomu z bodů. Abyste se vyhnuli kontaktu houpací sítě se zemí, což může mít za následek její zvlhnutí a znečištění, nejprve odstraňte pouze pásky z krytu. Používají se k upevnění houpací sítě v optimální výšce stromu. Podle průměru jeho kmene na něj můžete pásku pouze nasadit (pokud je kmen tlustý), nebo jej omotat (pokud narazíte na strom s úzkým kmenem). Mějte na paměti zásadu, že popruh by měl být dobře utažen. Připevněte k němu karabinu a vydejte se směrem k druhému stromu. Zavážeme ho nebo přes něj přehodíme druhou pásku.

Řiďte se pravidlem, že čím jsou upevňovací body dále, tím by popruhy měly být ve větší výšce. Pokud je například jeden bod od druhého vzdálen asi 5 metrů, bude optimální výška, ve které bychom pásky měli připevňovat, asi 180 cm nad zemí.

2. Držte kryt otevřený a směřujte k druhému závěsnému bodu. Houpací síť sama postupně vyklouzne z krytu.

3. Přivažte lano k druhému upevňovacímu bodu a předem vyberte příslušný stupeň napětí. Dokonale zavěšená houpací síť visí volně a vytváří mírný oblouk. Je ideální, aby jeho střed byl asi půl metru nad zemí. Měli bychom se vyvarovat roztahování houpací sítě. Takové zacházení má negativní vliv na pohodlí používání. Navíc se linky rychleji opotřebovávají, tkanina ztrácí pevnost a švy se dokonce mohou lámat.

4. Když jsou popruhy již namotány na oba stromy, zkontrolujte, zda jsou správně připevněny. Rovněž provádíme nesmírně důležitou úpravu uspořádání houpací sítě. Za tímto účelem určíme, zda jsou délky napnutých popruhů na obou stranách stejné. Stiskněte oběma rukama středový bod houpací sítě - toto je další test ke kontrole správného umístění.

V případě potřeby upravíme výšku houpací sítě a délku lan připojených karabinou k popruhu. Délku lan lze snadno nastavit díky systému Whoopie Slings.

5. Sedíme v houpací síti. Rukama uchopíme jeden z jeho předních okrajů a přitáhneme ho ke kolenům. Můžeme také chytit druhou stranu a zkusit ji zatáhnout směrem dozadu. Při provádění těchto činností uslyšíme zvuky popruhů pohybujících se po kůře stromů.