Program Afiliacyjny

Prowizja

Prowizja jaką otrzymasz od zamówień (całkowity koszt brutto) z Twojego polecenia wynosi 7%

Zgłoszenie do programu

Aby zgłosić się do programu należy skontaktować się z zespołem Skykoy poprzed formularz kontaktowy.

Zgłoszenie do programu oznacza jednocześnie zaakceptowanie poniższego regulaminu.

Regulamin

Warunki korzystania z usługi i Regulamin programu sprzedaży partnerskiej produktów Skykoy.

1. Przystąpienie do programu partnerskiego jest jednoznaczne z akceptacją Warunków korzystania z usługi i postanowień zawartych w Regulaminie.

2. Skykoy zastrzega sobie prawo, do zmiany warunków korzystania z usługi. Wszelkie wprowadzone w trakcie programu zmiany podlegają Warunkom korzystania z usługi. Kontynuowanie korzystania z Programu po takich zmianach, jest jednoznaczne z akceptacją ze strony użytkownika wszystkich zmian, które zostały wprowadzone. Naruszenie postanowień zawartych w Regulaminie i Warunków korzystania z Programu, spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Programu partnerskiego. Wiąże się to z utratą wszelkich zaległych płatności z tytułu prowizji.

3. Warunki przystąpienia i korzystania z Programu:
- Należy udostępnić swoje dane, takie jak: pełne imię i nazwisko, ważny adres email i wszelkie inne informacje niezbędne do dokończenia procesu rejestracyjnego
- By przystąpić do Programu partnerskiego należy mieć ukończone 18 lat
- Konto może być używane tylko przez osobę która je założyła. Dzielenie się danymi do logowania w Programie jest zabronione
- Odpowiedzialność za utrzymanie konta i chronienie poufności hasła leży po stronie osoby która je założyła. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego obowiązku w zakresie ochrony
- Jedna osoba prawna nie może utrzymywać więcej niż jednego konta (chyba że po uzgodnieniu z nami)
- Nie możesz używać Programu partnerskiego do celów nielegalnych lub niedozwolonych przepisami prawa.

4. Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie wygenerowany dostęp do sytemu przez który będzie można umieszczać umieścić linki, bannery lub inne grafiki w swojej witrynie, newsletterze lub innych wiadomościach, które wysyłasz do swoich odbiorców.

5. Linki partnerskie powinny odnosić użytkownika na stronę oferowanego produktu. W przypadku sprzedaży produktu dokonanej za pośrednictwem zamieszczonego przez Ciebie linku afiliacyjnego, otrzymasz prowizję. Linki afiliacyjne są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy.

6. Prowizja nie zostanie przyznana, jeżeli nasz system nie wykryje, że sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem dedykowanego linku. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pośrednictwem oszustw, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu (spamu).

7. Wypłata środków należnych uczestnikowi Programu, z tytułu prowizji nastąpi w ciągu 14 dni po wystawieniu faktury przez uczestnika.

8. Nie można kupować produktów przeznaczonych do własnego użytku poprzez linki partnerskie.

9. Obowiązki wynikające z przystąpienia do Programu partnerskiego

Przystępując do programu partnerskiego uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
- upewnienie się, że wyświetlanie linków partnerskich w Twojej witrynie nie narusza jakichkolwiek porozumień między Tobą, a osobami trzecimi
- dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów zamieszczanych w Twojej witrynie (wszelkie materiały związane z produktem i informacje dotyczące linków specjalnych)
- zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie naruszają praw osób trzecich (np. praw autorskich, znaków towarowych, prywatności)

10. Czas ważności pliku Cookie wynosi domyślnie 120 dni

11. Czas trwania Programu partnerskiego

Do programu partnerskiego można przystąpić w każdej chwili. Moment rozpoczęcia i zakończenia współpracy jest potwierdzany mailowo.

12. Ograniczenia odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę dochodów, zysków lub danych) powstałych w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.