Odstoupení / Reklamace

Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v termínu 14 dnů od provedení nákupu bez uvedení příčiny. Termín pro odstoupení od smlouvy ztrácí platnost po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy se zákazník stal majitelem věci nebo ve kterém osoba třetí nebo dopravce určený zákazníkem převzal právo vlastit tuto věc.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat:

e-mail uvedený na kartě: kontakt

o vašem rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy cestou jednoznačného prohlášení (např. Zaslání poštou nebo poštou elektronickou).

Neprodleně po obdržení prohlášení vám zašleme potvrzení jeho přijetí.

Pro zachování termínu pro odstoupení od smlouvy postačí odeslat informaci týkající se záměru odstoupit od mslouvy před uplynutím termínu pro možnost odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vracíme jak částku za zakoupený produkt, tak take poštovné ke klientovi neprodleně po obdržení vráceného produktu nebo po doručení potvrzení o jeho odeslání, podle toho, která situace nastoupí dříve.

Vrácení platby probíhá stejným způsobem, jaký był klientem vybrán při platbě transakce, pokud se klient s námi nedohodne jinak. V žádnémpřípadě však nebudete hradit žádné jiné mimo výše uvedených nákladů spojených s vrácením zboží.

Adresa určená pro vrácení zboží:

Biforium - olzalogistic.com, s.r.o. Karvinská 1897, 73701 Český Těšín

Ne později než do 14 dnů ode dne, ve kterém jste nás poinformovali, že odstupujete od smlouvy. Termén zůstává zachován, pokud nám výrobek odešlete před uplynutím termínu 14 dnů.

Zboží musí být náležitě zabaleno a odesláno na náklady klienta.

Reklamace

Poškození zboží při přepravě

Zákazník je pokaždé povinen zkontrolovat zboží v přítomnosti doručujícího kurýra. Pokud bude zjištěno jakékoliv mechanické poškození (deformace, utržení, poškození povrchové úpravy), je nutné požádat kurýra o sepsání protokolu ve vaší a jeho přítomnosti. Nejlépe nepřebírat poškozené zboží vůbec.

Sepsání protokolu později než při přebírání zboží může mát za následek odmítnutí reklamace kurýrem.

Vyplněný a podepsaný protokol (fotografie nebo skan) nejlépe s fotografiemi prokazujícími poškození a číslem objednávky je třeba zaslat na adresu e-mail uvedený na kartě: kontakt.

Na základě těchto dokumentů bude možné za vás podat reklamaci u kurýra. Pokud uznáme, že protokol je vyplněn správně a vina je jednoznačně na straně doručujícího kurýra, pak vám odešleme neprodleně nový výrobek.

Prosíme neodesílat poškozený výrobek bez konzultace s námi. Po prohlédnutí fotografií škody vám nabídneme způsob převzetí poškozeného výrobku.

Výrobní vady

Potvrzení výrobní vady můžeme vydat pouze na základě zaslaných námfotografií. V případě, že takovou vadu potvrdíme, odešleme vám neprodleně nový výrobek a navrhneme způsob převzetí vadného výrobku.

Řešení sporů

Spotřebitel může využít mimosoudních prostředků k vyřizování stížností a reklamací. Pokud spotřebitel chce využít možnosti řešení sporů týkajících se online nakupování, může podat svou stížnost například prostřednictvím webové platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/