Zwroty i Reklamacje

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Jesteśmy pewni swojego produktu, dlatego maksymalnie uprościliśmy proces zwrotu:

Krok 1:   Poinformuj nas o chęci zwrotu towaru (kontakt)

Krok 2:   Spakuj towar, jeśli to możliwe wyślij nam numer przewozowy

Krok 3:   Paczkę wyślij na adres: Biforium Mateusz Kabała, ul. Piaskowa 13B, 42-152 Opatów

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Towar należy odpowiednio zapakować i dostarczyć na własny koszt.

UWAGA: Produkty pochodzące z wyprzedaży oraz produkty z wykonaną modyfikacją (na życzenie klienta) - nie podlegają zwrotom. 

Reklamacje

Uszkodzenia w transporcie

Każdorazowo klient powinien sprawdzić dostarczony towar przy kurierze. Jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenia (zgięcia, zgniecenia, urwania, uszkodzenia lakieru) należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu w swojej obecności. Radzimy nie odbierać towaru z mocno uszkodzonym opakowaniem.

Wypełniony podpisany protokół (zdjęcie lub skan), najlepiej wraz ze zdjęciami obrazującymi uszkodzenie i numerem zamówienia należy przesłać na adres: Biforium Mateusz Kabała, ul. Piaskowa 13B, 42-152 Opatów

Na tej podstawie będziemy mogli sporządzić za państwa zgłoszenie reklamacyjne u kuriera. Jeśli ocenimy, że protokół jest wypełniony prawidłowo i uszkodzenie wskazuje na winę kuriera od razu wyślemy do Państwa nowy produkt.

Wady fabryczne

Potwierdzenia wady fabrycznej możemy dokonać na podstawie przesłanych nam zdjęć. W przypadku potwierdzenia istnienia takiej wady, w ciągu maksymalnie 14 dni wyślemy do państwa nowy produkt i zaproponujemy sposób odbioru wadliwego produktu. W przypadku braku produktu na magazynie zaproponujemy (jeśli to możliwe) produkt alternatywny a ostatecznie zwrot pieniędzy.